Raspored turnira za 2013. godinu

Raspored turnira za 2013. godinu

Anin raspored turnira za 2013. godinu je sada online.

Napominjemo da je ovaj raspored privremen, i u njemu se nalaze samo turniri na kojima Ana trenutno namerava da igra: više turnira će biti dodato tokom narednih meseci.

Foto: Gianni Ciaccia